Shamanselskabet

Korsvejen

Korsvejen

Korsvejen I begyndelsen af den shamanske læreproces praktiserer man den første store læresætning, som hedder: ”jeg forbinder mig med…….”. Denne sætning vil føre lærlingen ind i den første spæde kontakt med Åndernes verden. Derfra vil der gå år med daglig træning og øvelser, før man har opnået tilstrækkelig sikkerhed i at være i kontakt, visuelt eller mentalt med Åndernes verden. Men på et tidspunkt har man opnået en tilstand, hvor empatien tager til. På det tidspunkt er man ankommet ved den første store udfordring på den shamanske vej, Valget. Man er...

Read More

Shamanens indlæringsvej

Shamanens indlæringsvej

Shamanisme er en vej ind i et uendeligt stort kosmos. Den er en lang vej, hvor du har brug for en erfaren guide og lærer.  I det følgende vil jeg prøve at beskrive vejen, de udviklingstrin man går igennem fra begyndelsen og til det punkt, man når til, når man har fundet et solidt fodfæste på vejen, og også komme ind over de vigtige spørgsmål, som følger med. Hvordan lærer man shamanisme? Det følgende en kort skildring af shamanens vej til oplysning. * Det første møde med shamanismen er en oplysende fase. Du får en introduktion ind i shamanens verden, ledsaget af rejser ind i...

Read More

Hvordan betaler man for undervisning i shamanisme?

Hvordan betaler man for undervisning i shamanisme?

Hvordan betaler en elev sin lærer for en spirituel undervisningen? Fra tid til anden bliver jeg konfronteret med spørgsmålet om forholdet mellem shamansk undervisning og betalingen af den. Mange gange kan jeg læse, at der ligger en fordom om, at det er umoralsk at modtage penge i forbindelse med udøvelsen af shamanisme og især indlæring i shamanisme. Lidt i stil med: jo bedre og mere moralsk shamanen er, jo billigere er undervisningen. Måske er det en reaktion på de priser, som mange inden for den alternative spiritualitet har ud fra devisen: jo højere sfærer man betræder, jo...

Read More

Shamanlærling på prøve

Shamanlærling på prøve

Shamanlærling på prøve er et forløb, hvor man indenfor en overskuelig tidsramme, kan få afklaret om shamanisme er den vej man vil gå i dette liv. Det er et prøveforløb, hvor du får afklaret spørgsmål som: hvad er dine virkelige mål i dette liv. Karmiske forhold og medbragte evner. Har man overhovedet virkelig lyst til at gå en spirituel vej, med al den øveparksis, som er forbundet dermed? Uanset hvad vil dette forløb bringe dig et stort skridt frem af i din hverdag, og afklare dine måske ubevidste intentioner. Shamanlærling på prøve foregår i små hold, så det er muligt...

Read More

Shamanselskabet i Danmark

Shamanselskabet i Danmark

“Uforbeholden sandfærdighed er min vej Uforbeholden tillidsfuldhed har jeg overfor tilværelsens bærende grundkræfter Ydmyghed og taknemlighed har jeg overfor mine lærere i menneskenes og i åndernes verden Uselviskhed er min daglige øvelse, jeg giver afkald på selvcentrering og selvmedlidenhed Medfølelse og kærlighed er tilværelsens essens og dette livs gevinst” Shamanselskabets motto, som er de 5 dyder i hvid shamanisme. Shamanselskabet er grundlagt ud fra mødet med shamanselskaber i Sydsibirien. Det er en organiseret form, der muliggør at man i fællesskab kan at...

Read More

Undervisning i Shamanisme

Undervisning i Shamanisme

Shamanselskabet er som shamanselskaber i andre lande dedikeret til et spirituelt arbejde, der har til formål såvel at hjælpe den der søger direkte berøring med den spirituelle verden, såvel som at være til gavn og nytte med den kunnen, som man er blevet oplært i. Shamanismen benytter en bred vifte af healingsmetoder, såvel som muligheden af at kunne trække på de informationer, som mødet med de ånder shamanen møder under sine rejser i åndernes verden åbner op for. Shamanens verden er stor og fyldig. En shaman lærer allerede i sin oplæringstid at berejse adskillige områder af...

Read More