Shamanselskabet

shamansk healing

shamansk healing

Af Janne Ragna Rydder Shamansk Healer Shamanisme er den ældste helbredelsesform eller metode som findes. Det er en praksis hvor den skarpe adskillelse mellem det ydre og det indre, mellem krop og ånd, ikke findes. Udgangspunktet er med andre ord et helt andet, end opfattelsen af kroppen som en biologisk maskine, som den moderne lægevidenskab opererer ud fra. Alting er forbundet. Intet eksisterer isoleret. Alting er fragmenter af en guddommelig helhed. Mennesket lever hverken isoleret fra alt andet og andre, ligesom kroppen, det synlige ikke er adskilt fra ånden, sjælen, det usynlige....

Read More

Shamanens indlæringsvej

Shamanens indlæringsvej

Shamanisme er en vej ind i et uendeligt stort kosmos. Den er en lang vej, hvor du har brug for en erfaren guide og lærer. I det følgende vil jeg prøve at beskrive vejen, de udviklingstrin man går igennem fra begyndelsen og til det punkt, man når til, når man har fundet et solidt fodfæste på vejen, og også komme ind over de vigtige spørgsmål, som følger med. Hvordan lærer man shamanisme? Det følgende en kort skildring af shamanens vej til oplysning. * Det første møde med shamanismen er en oplysende fase. Du får en introduktion ind i shamanens verden, ledsaget af rejser ind i...

Read More

Hvordan betaler man for undervisning i shamanisme?

Hvordan betaler man for undervisning i shamanisme?

Hvordan betaler en elev sin lærer for en spirituel undervisningen? Fra tid til anden bliver jeg konfronteret med spørgsmålet om forholdet mellem shamansk undervisning og betalingen af den. Mange gange kan jeg læse, at der ligger en fordom om, at det er umoralsk at modtage penge i forbindelse med udøvelsen af shamanisme og især indlæring i shamanisme. Lidt i stil med: jo bedre og mere moralsk shamanen er, jo billigere er undervisningen. Måske er det en reaktion på de priser, som mange inden for den alternative spiritualitet har ud fra devisen: jo højere sfærer man betræder, jo...

Read More

Kurser og foredrag 2023

Kurser og foredrag 2023

Grundkursus i shamanisme ved Janne Rydder indføring i shamanens verden, den shamanske rejse, Introduktion til den spirituelle geografi og rejsepraksis Viden der virker Tid: Den 27. og 28. maj 2023 kl. 10-17 samt 25. og 26 august 2023 kl. 10-17 Pris: 2100,- kr. inkluderet forplejning og frokost Sted: Sommerfuglegården, Stoubyvej 47,8983 Gerlev Tilmelding: Janne Rydder, 23369373,...

Read More

Shamanselskabet i Danmark

Shamanselskabet i Danmark

Etik i shamanismen En spirituel vej må nødvendigvis bygge på visse værdier. De følgende linjer ridser fint op, hvad er skal til, for at man kan få succes på sin vej. Disse værdier kan man formulere således: “Uforbeholden sandfærdighed er min vej Uforbeholden tillidsfuldhed har jeg overfor tilværelsens bærende grundkræfter Ydmyghed og taknemlighed har jeg overfor mine lærere i menneskenes og i åndernes verden Uselviskhed er min daglige øvelse, jeg giver afkald på selvcentrering og selvmedlidenhed Medfølelse og kærlighed er tilværelsens essens og dette livs...

Read More

Lidt om undervisning i Shamanisme

Lidt om undervisning i Shamanisme

Shamanselskabet er som shamanselskaber i andre lande dedikeret til et spirituelt arbejde, der har til formål såvel at hjælpe den der søger direkte berøring med den spirituelle verden, såvel som at være til gavn og nytte med den kunnen, som man er blevet oplært i. Shamanismen benytter en bred vifte af healings metoder, såvel som muligheden af at kunne trække på de informationer, som mødet med de ånder shamanen møder under sine rejser i åndernes verden åbner op for. Shamanens verden er stor og fyldig. En shaman lærer allerede i sin oplæringstid at berejse adskillige områder...

Read More