Hvordan betaler man for undervisning i shamanisme?

Hvordan betaler man for undervisning i shamanisme?

Hvordan betaler en elev sin lærer for en spirituel undervisningen?

Fra tid til anden bliver jeg konfronteret med spørgsmålet om forholdet mellem shamansk undervisning og betalingen af den. Mange gange kan jeg læse, at der ligger en fordom om, at det er umoralsk at modtage penge i forbindelse med udøvelsen af shamanisme og især indlæring i shamanisme. Lidt i stil med: jo bedre og mere moralsk shamanen er, jo billigere er undervisningen.
Måske er det en reaktion på de priser, som mange inden for den alternative spiritualitet har ud fra devisen: jo højere sfærer man betræder, jo højere bliver kursuspriserne.
Måske ligger det virkelige problem nok mere omkring almindelige menneskelige skavanker som grådighed og overvurdering af sin egen betydning. Det er nok mere egoet, end pengene som er problemet, altså egentlig et moralsk problem.
Der skal være en sund balance, mellem hvad man giver og det som gives tilbage.
Så hverken en forventet gratis undervisning af en ”moralsk” underviser eller en ublu udnyttelse af søgende mennesker, har en realistisk gang på jorden.
Som vi fra Shamanselskabet ser det, så skal der være en udligning på den ene eller anden måde, mellem hvad man giver og det der gives tilbage i undervisning i shamanisme.
Sådan er det overalt i verden. Du kan ikke forvente at en shaman vil stå på hoved og hænder for dig 24 timer i døgnet, og der kommer ingenting tilbage fra dig.
Hvordan betaler man så egentlig en lærer for de kostbare perler, som han/hun deler ud af?
Spirituel undervisning er en udveksling af energi, indsigt og erfaring. Som alt andet der udveksles må der etableres en to vejs udveksling.
Noget for noget er nøglen til det, der etablerer balance, for der skal være en balance.
Uden balancen bliver det, som læreren giver, ikke ledsaget af den fornødne ydmyghed, som en indlæring kræver. Før eller senere vil eleven føle sig højt hævet over sin lærer, og derved ringeagte det lærte, for så senere at falde pladask for den Store Lærer, som tager sig rigtig godt betalt.
Vi bliver nødt til at sætte fokus på spørgsmålet:
Er penge moralske eller måske umoralske?
Det er der et klart svar på: ja og nej.
Som sådan er penge en dejlig neutral størrelse, skabt til at udbalancere alt, som kan erhverves fra den ene part til den anden.
Så nej, i sig selv er penge hverken moralske eller umoralske…men..
erfaringen viser, at de penge som er erhvervet gennem bedrag, trusler eller snyd går ind i et negativt forbrug, et selvisk ego orienteret forbrug.
Penge brugt til noget som bringer lys eller oplysning på den personlige vej er som regel godt brugt og lander som regel i et godt kredsløb.
Eller du bruger måske pengene til at købe de fornødne madvarer for. Det er nødvendigt og hverken moralsk eller umoralsk.
En spirituel udvikling er efter min overbevisning ligeså nødvendig som at spise og bare overleve.
Så måske er det mere det moralske eller umoralske, man forbinder pengene med, som er problemet.
Derfor er det måske godt at overveje grundigt først,  hvilket kredsløb du investerer i?
Investerer du i et shamansk kredsløb, skal du selvfølgelig undersøge om undervisningen er et kursus eller om det er en rigtig spirituel vej med en personlig indlæring, hvor du bliver hjulpet ud fra forståelsen af, hvem du er. Det aspekt fylder rigtig meget i Shamanselskabet første fase af indlæring, som hedder Shamanlærling på prøve.
Den indlæring er imidlertid en to-vejs proces. Den forudsætter, at du vurderes parat og moden til at begynde en indlæring. Ellers spilder begge parter både tid og penge.
En shamansk oplæring er et livslangt forløb. Lærer og elev må ligeledes harmonere med hinanden, hvis de skal arbejde sammen i flere år ind i fremtiden. Det aspekt kan man ikke betale sig til, det er helt essentielt.
Forventer du gratis undervisning, har du helt sikkert et urealistisk indtryk af, hvad en spirituel indlæring kræver af underviseren. En personlig undervisning ryster man ikke bare ud af ærmerne.
Det koster rigtig megen tid at kortlægger hvem og hvad eleven er, og dertil tilrettelægge en personlig udvikling for eleven. En vej som kan bringe eleven derhen, hvor shamanismen kan blive et løft op af på vejen til hans/hendes virkelige væsen.
Jeg håber, at dette kan hjælpe dig, til at se tingene som de er: en udligning af energier i et harmonisk kredsløb mellem at modtage og at give.
Med venlig hilsen
Svend