Kraft er shamanismens brændstof

Kraft er shamanismens brændstof

Det som driver shamanismen og får den shamanske rejse til at fungere, er kraft. Uden kraft er der ingen shamanisme.
Der findes i shamanismen en magisk sætning, som hedder “Jeg forbinder mig med..” Denne sætning er en nøgle til at få succes i sit shamanistiske arbejde. Men den forudsætter nogle vigtige elementer, for at kunne virke efter hensigten, deriblandt en ting: Den shamanske kraft.
Men hvad er kraft egentlig? Er det energi? er det psykisk styrke? Eller noget helt tredje? En sammensat kombination?
Energi er grundlaget for al udvikling. Uden energi ingen udvikling, således også med shamanismen.
Men shamanisme er lidt mere kompliceret. Shamanen har brug for både energi, en stærk motivation og intension.
Disse 3 elementer udgør tilsammen det, der i shamanismen kaldes for Kraft.
Energi er benzinen, som bilen kører på.
Motivation er olien, der holder processen flydende
Intensionen er selve bilnøglen, der får shamanismen til at køre.
Alle 3 elementer er nødvendige, for at shamanismen skal kunne virke. Mangler der et eller flere af disse elementer, virker shamanismen ikke.
Kraften er en afgørende faktor i shamanisme. Men kærnen i shamanismens kraft er Kærlighedens væsen.
Kærligheden er en afgørende faktor i spirituel udvikling. Kærligheden er i sin essens vores sande væsen.
Det er samtidigt et valg man tager på sin spirituelle vej. Om man vælger kærlighedens vej eller egoets vej er alt afgørende for den udvikling man initierer. Resultatet er det, man forstår ved hvid eller sort shamanisme.
I Shamanselskabets indlæringsvej er der indbygget et testforløb, som vi kalder Åndernes test. Den vil ligesom afdække den indre vilje, og de indre motiver som driver os hen til den spirituelle vej. Ofte kender vi ikke den dybere drift, og dens motiver.
I Shamanselskabet øønsker vi kun at udvikle Kærlighedens og Lysets vej.

Shamanismens  vilkår
Shamanen er ofte virksom i en tilstand af høj energi. Derfor er faldet ned i dagligdagens lave energiniveau ofte et stort fald i energien. Dette giver tit shamanen en labil følelsestilstand.
Men bliver tyndhudet som shaman, især når man bliver berørt af det, man oplever på sine rejser.

”Når jeg ikke har kraften
er jeg blot et almindeligt svageligt menneske
med fejl, ufuldkommenheder og svagheder
som er lette at påpege og sætte fingeren på.
Når jeg har kraften
er jeg mindre end det,
så er jeg ingenting
en shaman for jorden og lyset
en knust flaske hvis indhold løber ud i havet”.

Koncentration og meditation
Endnu et element vil efterhånden som man udvikler si på den shamanske vej vise sig at være vigtigt.
Det er evnen til at stige ind i en tilstand af dyb koncentration. At gå ind i en tilstand, hvor tiden står stille.
Jo bedre man bliver til det, jo dybere bliver det, man oplever. Man får mere tid til at få alle detaljerne med, og til at se hvordan meningen med rejsens oplevelser udkrystalliserer sig.
Men koncentration er en øvesag. Noget som man må øve dagligt, før det bliver en evne.
Her er shamanismen ikke meget anderledes end andre gangbare spirituelle veje, koncentration bliver indøvet genne simpel meditation.
Shamanismanes største kraft er Kærlighedens transformerende kraft.
Er de ovenfor nævnte faktorer på plads, er vejen banet for at udvikle den største kraft i shamanismen, Kærlighedens kraft.
Kærlighedens empatiske virkemåde er den største faktor i at få den shamanske kærnesætning “Jeg forbinder mig med…” til at virke. Gennem kærlighedens empatiske kraft kan man forbinde sig med alle væsner og alle  verdener i denne eksistens.
Kærligheden er en direkte forbindelse til alt som findes, for kærligheden er det fælles grundstof i alt, som eksisterer. Det er det element, vi alle er skabt af. Det er vores sande væsen.

Lakshmi lotus