shamansk “astrologi”

shamansk “astrologi”

Shamanselskabet har udviklet sit helt eget redskab til at kortlægge personlighedens mønstre. Oprindeligt blev det udviklet til at afklare en evt. shaman elevs livssituation, så den videre vej frem blev noget tydeligere.

Den er både divination og healing, og et effektivt redskab til selverkendelse.
På samme måde som den gængse astrologi bruger et horoskop, som er en cirkel opdelt i 12 stationer, bruger vi ligeledes en cirkel til formålet. Denne cirkel kalder vi sjælens mandala. Den har færre stationer end et horoskop, da vi bruger de 8 retninger i shamanens kompas til kortlægningen.
I modsætning til et horoskop, som går ud fra fødsels tidspunktet, så går vi i sjælens mandala ud fra her og nu situationen. De 8 retninger spænder over en stor og vedkommende helhed. Den kan afklare, hvad vi kommer ind i dette liv med. Hvor vi kommer fra. Hvad vi har sat os som mål for dette liv. Den kan vise os, den livsvej som vi har taget indtil nu. Den kan afdække de evner og resourser, som vi har medbragt fra tidligere liv, og vise os, hvordan vi har forvaltet vore talenter.
Den shamanske astrologi, sjælens mandala, arbejder i lag. Et lag afdækker hvilke resourser, vi har fra tidligere liv, og hvordan deres tilstand er lige nu.

“I modsætning til et horoskop, som går ud fra fødsels tidspunktet, så går vi i sjælens mandala ud fra her og nu situationen, sådan som dine valg har formet dit nuværende liv”.

Det er personlighedens konfiguration, som det peger bagud i fortid.
Et andet lag kan afdække, hvordan vi lige her og nu bruger vores liv. Hvilke valg som ligge forude, og hvad der er “råstofferne” til forvandling.

Afhængig af de valg, vi tager vil vores sjælemandala vise forandringer.
Det er en krævende proces, at lave en sådan kortlægning. Det tager tid, kræver en del kraft og desuden en erfaren og veluddannet shaman at lave. Den kan laves både sammen med klienten og også udens den direkte tilstedeværelse. Da det samtidig er en slags terapi, er den bedste af de to muligheder at lave sjælemandalaen med klientens tilstedeværelse.
I shamanselskabet arbejder vi hen imod at kunne uddanne flere til at mestre denne specielle form for divination.