Korsvejen

Korsvejen

Korsvejen
I begyndelsen af den shamanske læreproces praktiserer man den første store læresætning, som hedder: ”jeg forbinder mig med…….”. Denne sætning vil føre lærlingen ind i den første spæde kontakt med Åndernes verden. Derfra vil der gå år med daglig træning og øvelser, før man har opnået tilstrækkelig sikkerhed i at være i kontakt, visuelt eller mentalt med Åndernes verden.
Men på et tidspunkt har man opnået en tilstand, hvor empatien tager til.
På det tidspunkt er man ankommet ved den første store udfordring på den shamanske vej, Valget.
Man er ankommet til en korsvej, hvor man står over for valget at udvikle Empati med sit ego eller at tage opgøret med sit eget ego, og transformere egoet ved at opløse det og udvikle resterne til noget, der kan være en brugbar hjælp på den videre vej sammen med udviklingen af Empati og Kærlighed.
Man kan sagtens udlægge dette valg, som et valg mellem den sorte og den hvide vej.
Vælger man at udvikle empatien og fortsætte med at centrere og relatere alt, der sker omkring sig til egoet, går man uvægerligt ind i en udvikling, hvor man udvikler en slags psykopati. Man bliver magtfuld og om muligt meget mere selvcentreret.
Vælger man at udvikle empati og at transformere sin selvcentrering, give slip på selvrelateringen og opløse egoet, så er man på den rette vej til sit virkelige væsen. På kærlighedens og oplysningens vej.
At opløse sit ego er ikke nogen nem proces, men når man tager sig kærligt af det, gennemskuer man snart, at det man indtil nu har opfattet som sit ankerpunkt i tilværelsen og som sit jeg, i virkeligheden er en tom skal, et revnet påskeæg uden et virkeligt indhold. Man gennemskuer også, at egoet er aktiv både mentalt, følelsesmæssigt og derfor har indflydelse på viljen. Mentalt er egoet en dreven manipulator, som gør sit bedste for at forhindre os i at sætte spørgsmålstegn ved dets eksistensberettelse. Egoet frygter for sin opløsning. Følelsesmæssigt manipulerer den os ind i selvmedlidenhed og følelsen af at vi har brug for dets beskyttelse.
Vælger man oprigtigt at gå den hvide vej, må man lære sit ego og dets mange tricks at kende, for at kunne transformere hele egoet.
Vores virkelige væsen er ikke et afgrænset billede, men snarere en tilstand af forbundenhed med alle livsformer, med alle væsner. Essensen af denne forbundenhed er Kærlighed og en slags ordløs Indsigt.
Korsvejens valg vil du støde på, når du har brugt nogle år på den spirituelle vej uanset hvilken spirituelle vej, du har valgt, shamansk, buddhistisk, daoistisk eller hinduistisk. Alle ægte spirituelle veje indeholder det samme valg. Et valg som indeholder konfrontationen med vores virkelige vilje.
I Shamanselskabet ligger dette valg ret tidligt i forløbet, i slutningen af forløbet ”Shamanlærling på prøve”. Valget vil komme på et tidspunkt, hvor prøve-eleven selv må træffe sin beslutning og følge sin virkelige vilje. Et tidspunkt som vil opstå på en måde, som egoet ikke kan manipulere tilrette, og hvor det hele overlades til prøve-elevens vilje og til Åndernes bedømmelse.
Vi kalder det Åndernes test. Hermed er valget uden indflydelse fra lærerens side.
Valget ved Korsvejen er nok den vigtigste beslutning, man kan tage i dette liv. En beslutning som er altafgørende for hele den videre vej i livet.