Lidt om undervisning i Shamanisme

Lidt om undervisning i Shamanisme

Shamanselskabet er som shamanselskaber i andre lande dedikeret til et spirituelt arbejde, der har til formål såvel at hjælpe den der søger direkte berøring med den spirituelle verden, såvel som at være til gavn og nytte med den kunnen, som man er blevet oplært i. Shamanismen benytter en bred vifte af healings metoder, såvel som muligheden af at kunne trække på de informationer, som mødet med de ånder shamanen møder under sine rejser i åndernes verden åbner op for. Shamanens verden er stor og fyldig. En shaman lærer allerede i sin oplæringstid at berejse adskillige områder af den spirituelle geografi på en meget målrettet måde. I Shamanselskabet har vi lagt stor vægt på at gøre oplæringen grundig og omfattende. Indlæringen i Shamanselskabet er en proces, der spænder over adskillige år, og afsluttes med en offentlig demonstration. Den som det lykkedes at færdiggøre denne del af sin shamanske erfaring er på dette tidspunkt en person, der har gennemgået en streng indlæring, som har haft det formål, at fremme spirituel sandfærdighed og som har udrustet ham/hende med en solid uddannelse som behandler indenfor der shamanske behandlingssystem.

Undervisning i shamanisme.
Shamanismen her i vesten har en åben undervisningssituation. Alle kan få chancen til at stifte bekendtskab med shamanens metode som en spirituel vej. Men det er langt fra alle, der har brug for at blive shaman. Vestlig shamanisme har en samling effektive spirituelle teknikker, som kan være til gavn for alle spirituelt søgende.
Introduktions kurset Shamanlærling på prøve er et tilbud til den, der vil afprøve shamanismen som en spirituel vej, og som vil gå målrettet efter at blive oplært shaman.

“Undervisning i Shamanselskabets regi er orienteret efter at udvikle den enkeltes særlige tilgang til det spirituelle. Det er undervisning efter den gammeldags mesterlære, ud fra den erfaring at vi alle er forskellige, har forskellige talenter og derfor skal undervises forskelligt”.

Du vil nedenstående kunne læse lidt om, hvad en shaman er, og hvad der skal til, for at blive shaman. Lidt om det håndværk, som en shaman som et minimum skal kunne beherske, for at kunne arbejde på et grundniveau som shaman. Også lidt om hvad de mere avancerede aspekter af shamanisme indeholder. Shamanens verden er stor, mangfoldig, farverig og indsigtsfuld..
Shamanisme skal læres. Shaman er ikke noget, man bare kan kalde sig. Ligeså lidt som man kan kalde sig elektriker, snedker, folkeskolelærer, eller læge uden at have gennemgået en tilsvarende uddannelse. En uddannelse som shaman, er længere en lægeuddannelse. Den tager år af hårdt arbejde og øvelse. Men den sikrer, at dem som shamanen arbejder for, trygt kan henvende sig for at få hjælp. Uden en grundig uddannelse er man blot en fusker, en som pynter sig med lånte fjer.
“En shaman i Danmark er en, som har fået en grundig uddannelse – en Spirituel Healer, som er prøvet og godkendt, og som kan vise og bevise sine færdigheder og som evner at kunne praktisere shamanisme under så svære forhold, som det samfund hvor vi lever og lærer.
Shamanselskabet i Danmark virker for at give en grundig uddannelse af kommende shamaner og for at sikre et højt niveau og derefter sikre en fortløbende udvikling gennem efteruddannelse, så en nyuddannet dansk shaman vedbliver at udvikle sig. Man forpligter sig til efteruddannelse. Med oplæring er der ikke bare ment kurser, men en meget mere personlig indlæringsproces.
Shamanselskabets underviser gennem den gammeldags mesterlære og prioriterer den personlige undervisning frem for massekurser.
I grundniveauet uddanner vi shamanen til en healershaman, en som desuden behersker divination/rådgivning.
I det avancerede niveau er shamanen en ven af ånderne, en danser med elementerne og energierne, en sanger og storyteller. En ledsager af de afdøde, og en vejviser for de levende og de som ingen fysisk krop har mere.
I mesterniveauet er shamanen en rejsende bagom den illusion, vi har valgt at kalde virkelighed. En stjernerejsende hinsides verdens ende.
Shamanselskabets arbejdsredskaber
Fra Shamanselskabets undervisningsindhold:
1) Efter endt oplæring er en Shaman en Healer som har lært og som behersker følgende elementer og discipliner, og kan anvende den praktiske udførelse af healing i de følgende områder:
– Det kropslige aspekt af healing: Energi og Krop (reetablering af den naturlige energistrøm i kroppen samt beherskelse af Ekstraktions healing mm.)
– Geomantik, at anvende healing på genopretning af naturens naturlige energi flow (jordhealing)
– Det sjælelige aspekt af healing, krop-følelse samspil (psykosomatik)
– Planternes bidrag til healing
– Ånders bidrag til healing
– Healing af problemer (divination)
– Kanalisering (åndekanalisering)
– Renselses healing (energien i fysiske genstande – hus – bil mm.)
2) Shamanen skal desuden have erhvervet sig forståelse for sammenhæng af:
– Energi og Materie
– Nutidige problemer og tidligere liv (Karma)
– Kendskab til Moral og Etik
– Kendskab – berøring samt formidling til ånder og åndeverden
– Forståelse for naturen og naturen som et levende væsen
– Forståelse for planter og planteånders helbredende kræfter
– Forståelse for den spirituelle geografi
– Forståelse for hvad mennesket er som helhed
– Forståelse for, samt forholde sig til det samfund Shamanen lever i.
– Hvor går vi hen efter døden
Det er en lang indlæringsvej, man må gennemgå, for at blive shaman. Derfor har vi lavet indføringsforløbet

Skulle du have lyst at prøve kræfter med intentionen at blive shaman og er villig til at udføre et krævende shamansk øvearbejde, så er du velkommen til at sende en mail med en personlig introduktion ved at gå ind på siden kontakt øverst på menulinjen.