Shamanselskabet i Danmark

Shamanselskabet i Danmark

Etik i shamanismen
En spirituel vej må nødvendigvis bygge på visse værdier. De følgende linjer ridser fint op, hvad er skal til, for at man kan få succes på sin vej.
Disse værdier kan man formulere således:
“Uforbeholden sandfærdighed er min vej
Uforbeholden tillidsfuldhed har jeg overfor tilværelsens bærende grundkræfter
Ydmyghed og taknemlighed har jeg overfor mine lærere i menneskenes og i åndernes verden
Uselviskhed er min daglige øvelse, jeg giver afkald på selvcentrering og selvmedlidenhed
Medfølelse og kærlighed er tilværelsens essens og dette livs gevinst”
Dette er hvad der kræves for at kunne rejse på pålidelig vis i åndernes verden.
Shamanselskabet er grundlagt ud fra mødet med shamanselskaber i Sydsibirien. Det er en organiseret form, der muliggør at man i fællesskab kan at udvikle shamanismen med de muligheder og i den form, der er passende for det samfund, som vi lever i. Selskabet er opstået efter revurdering af de former som shamanisme har taget ved sin første spæde genankomst til Vesten. En revurdering som tager højde for, at shamanismens overlevelsesevne bygger på fleksibilitet og tilpasning.
Vi har korrigeret misforståelser i forbindelse med indholdet i de første versioner af moderne vestlig shamanisme, til en opdateret version af shamanismen og samtidig også en revision af en alt for snæver udlægning af shamanismens indhold. Vi bestræber os på at kunne udvikle et mere omfattende og synkretisk billede at en spirituel vej, der indtil nu har overlevet gennem årtusinder…ved at være forvandling efter naturens forbillede.
Selskabets formål:
At udvikle og etablere shamanisme i Danmark.
Efter at shamanismen blev indført i Vesten gennem seminarer og kurser, tog den først en form, der i begyndelsen var tilpasset det i forvejen eksisterende kursus miljø. Den praksisorienterede del blev således føjet til eksisterende alternative behandlingsformer.
Resultatet blev til at begynde med en kunstig blanding af selskabsleg og rollespil. Her i Vesten er vi som børn der leger, at vi er spirituelle. I vores hidtidige omgang med forskellige spirituelle veje fra Østen og Vesten, er det foreløbig…for det meste blevet noget, vi leger. Et stykke legetøj taget ud af en større sammenhæng. Det er åbenbart svært her at forstå, hvor meget der kræves i en traditionel spirituel indlæring. For at komme shamanismens enorme spirituelle potentiale i en passende form, har vi taget højde for, at shamanisme trives bedst som en traditionel spirituel vej og ikke blot som et kursustilbud. Shamanismen er en spirituel vej og ikke et kursus indhold. Det er hårdt og dedikeret arbejde, men…….vel at mærke kun…hvis man virkelig kun vil være en seriøs udøver i shamanismens verden.
Vi er på nye vande, og for at undgå at kæntre på færden, er en etisk holdning nødvendig.
“Shamanisme er en vej med stor kraft. Stor kraft og et selvoptaget sind giver et opblæst ego, der kan være skadeligt både for sig selv og for andre. Det  er ligesom synd, hvis shamanismen skal stå mål til det. På den anden side kan shamanisme åbne døre i åndeverdenen, som kan være lukkede for den, der driver shamanisme med hele sit ego.
I nutidig shamanisme skal der være en sikkerhed for, at at der ikke drives rovdrift på shamanismens form.”
Shamanisme findes i dag i to former:
* traditionel shamanisme
* nutidig shamanisme
Nutidig shamanisme er en opdateret vestlig vej til indlæring i shamanismen. Det er en vej, der fører til afklaring af de 2 store spørgsmål: Hvad er virkelighed, og hvor foregår virkelighed virkeligt. Hvad er virkeligheden for den verden vi lever i, og hvad er vores virkelige væsen? I sin centrale del handler shamanismen også om etablering og arbejdet med shamanens spejl, et spejl der viser os, som vi er, og som vi ikke er. Det er en vej, hvor de egne erfaringer med den spirituelle verden er fundamentet.
Shamanismen består af 3 elementer
* Shamanisme som en verdensanskuelse (som man skuer verden)
* Shamanen som spirituel funktion for fællesskabet.
* Det shamanske fællesskab af shamanister dvs de som deler samme syn på verdenen uden at være shamaner.
Shamanisme er en måde at anskue verdenen på…og den shamanske måde er cirkulær. Alt liv foregår i cirkler og foregår i et cirkel mønster med en begyndelse, en kulmination, en afslutning, og en ny begyndelse. Dette omfatter også opfattelsen af tid, der i shamanismen ligeledes opfattes som cirkulær tid. Alt i naturen foregår cirkulært, årstider, alle begivenheder, de indre sammenhænge i en dualistisk verden. Cirklens bevægelse deler vi op i 4 eller 8 stationer i cirklens bevægelse. Alt som findes har sin egen cirkel. I den shamanistisk fællesskabs cirkel er shamanens plads kun en blandt flere andre, der tilsammen udfylder de roller for fællesskabet, som måtte være nødvendige.

camp2