Kraft, energi og Kraftdyr

Kraft, energi og Kraftdyr

Kraft og energi

Den shamanistiske opfattelse af kraft er aldrig rigtigt blevet betragtet under luppen. Det vil jeg gerne prøve at rette op på her.

Shamanismen kender og arbejder med 4 forskellige slags energi.
Kraft og energi i det shamanske sprogbrug, er to forskellige størrelser. Energi er skabelsens grundstof. Det fastholder form, det nærer og fornyer, det bringer information og budskaber og det et værktøjet til at gribe ind og styre evolutionens processer med.

Den første energi kaldes “den energi som holder”. Dette refererer til det, at denne energi er som et slags stående magnetfeldt. Det holder form ved lige, og med dets forfald forfalder også form igen.
Da shamaner arbejder med et koncept der hedder shamanens kompas, så finder vi denne energi under retningen vest og elementet jord. Sten og krystaller er dens udtryk

Den anden energi kaldes “energien som giver og nærer”.
Denne energi lever vi midt i. Uden dens nærende kraft kunne vi ikke leve i en krop. Den er tilgængelig gennem luft, gennem mad og drikke. Den er også kendt under navnet Chi eller prana. Vi laver som i et hav af Chi. Den hører hjemme i retningen syd og er tilknyttet elementet vand. Planter og vand er dens udtryk.

Den tredie energi kaldes “energien som modtager”.
Dette refererer til at chi-energi som er en universel energi også kan modificeres og forandres, så den bliver en speciel energi.
Det er muligheden for at kunne tilføre evolutionen Intelligens.
Denne egenskab giver evolutionen mulighed for at kunne differentiere. Det giver mulighed for mangfoldighed,forskellighed og funktionalitet. Der er ikke en plante eller et dyr, men en mangfoldighed af former i sten, i planter og dyr.
Denne evne til at universel energi kan omdannes til specialiseret energi, er en proces, der skyldes den tredie energi.
Form der opstår og form som nedbrydes. Form som atter opstår, og opstår efter en passende byggeplan, en intelligent byggeplan.
Kroppenes og formernes verden er præget af Intelligens og information.
Denne energi finder vi på shamanens kompas i nord, tilegnet luftelementet og stjerneverdenen. Dyr, tanker, intelligens og farver er dens udtryk.

Den fjerde energi kaldes “energien der målretter intentionen.”
Gennem denne energi kan tilværelsens mening manøvreres gennem alle lag og helt ind i formens verden. Den er lyslederkablet i tilværelsen. Her går informationen igennem.
Dennem energi tilegnes retningen øst, og elementet lys. Mennesket er dens udtryksmiddel.

Kraftsteder
Jorden er energi i den ene eller anden form. Men nogle steder er energien særligt stærkt koncentrerede. Her taler vi selvfølgelig om den “energi som holder”. Nogle steder på jorden er der en umådelig stærk ansamling af statiske holdende energier. Disse steder opsøger man som kraftsteder. Nogle mennesker mærker dem med det samme. Andre påviser dem med instrumenter. En jordstrålemåler kan med pendul og vinkelpinde eller blot med hænderne opspore stærke energi-felter i naturen.
At man kan mærke disse stærke energifelder er ikke nødvendigvist noget spirituelt eller noget positivt. Energi som er i en statisk og mere ubevægelig tilstand kan godt være hæmmende overfor de andre enegiarter. Statiske energier kan blokere flydende energisystemer, så de stivner. En tilstand som kroppen vil reagere på med reaktioner, der kan minde lidt om allergiske reaktioner. Omvendt kan det at opholde sig i stærke “holdende energier” styrke kroppens organenergi mod nedbrud.

Kraftgenstande.
I en shamans hånd kan naturgenstande som krystaller eller fjer blive kraftgenstande.
Alle væsner på jorden har energi: sten, planter, dyr, mennesker. Vi er født med energi. Det er et element, der er i alle jordens skabninger. Visse genstande har mere end andre, og nogle har evnen til at formes, til at kunne antage en struktur, der understytter et bestemt formål.

“Vi har en vis energi-kapacitet til rådighed, som har en begrænset ”volumen”. Vi bruger dagligt af denne energi og bliver trætte og forbrugte, når energiniveauet falder. Heldigvis har vi, ligesom vi kan forbruge energi, også evnen til at oplade energien igen. Det sker, når vi sover, eller når vi lader solen tanke os op. For solen er jordens primære energikilde. Energien er universal, den er udifferentieret og optages efter evne af alle jordens skabninger”.

Hvad er så kraft?
Kraft er besjælet energi energi besjælet med bestemte følelser, og tilsat en vigtig faktor, som hedder motivation.
Alt hvad der findes har både energi, substans og kraft. Det er op til os selv at etablere forbindelsen til energien eller til kraften eller til begge dele.

“Kraft er følelse, energi og motivation”.

561_381242818626036_946832960_n

Animisme
Animisme betyder, at al hvad der findes er besjælet. I vores kultur rangerer animisme på et meget lavt niveau af respekt. Det skyldes, at vi er ignoranter over for virkelighedens helhed. Vi lever i et stærkt forenklet virkelighedsbillede. Derfor aktiverer vi heller ikke de evner, som vi har brug for til at komme i dialog med virkeligheden.

“Kun shamaner har et shamansk kraftdyr. Man kan få et shamansk kraftdyr, hvis man bliver en oplært shaman”.

Kraftdyr eller sjæleaspekter i dyreform?
Sådan som shamanister i den core-shamanistiske udgave opfatter det, så har alle mennesker et kraftdyr.
Det er dog en sandhed med modifikationer, for på den ene side, er det sandt, på den anden side er det noget vrøvl.
Man kan ikke finde et shamansk kraftdyr på et weekend kursus, men man kan finde noget andet,…. noget der ligner.
Men…. det er ikke shamanske kraftdyr.
Det er derimod de personlige sjælekræfter, aspekter af personligheden, der viser sig i dyreskikkelse.

Faktisk noget rigtigt stort, noget som man kan være glad for er muligt, for man kontakter dybere aspekter af sin helhed.
De kan tage form af dyr, men det er ikke shamanske kraftdyr.

Sjælekraftdyr
Dette personlige kraftdyr har vi for overskuelighedens skyld valgt at kalde Sjælekraftdyr til forskel for shamanske kraftdyr.
Ved at se dine sjælekraftdyr, kan en shaman læse din sjæl, som den virkelig er, og se dine evner utilsløret på godt og ondt.
Man kan se, hvordan du bruger dine sjælelige resurser, og også hvilken slags spiritualitet, som du kan udvikle.
For i din sjæledyrskreds befinder sig den kraft, som er din egen helt specielle spirituelle kraft.
Denne sjælekraft har form som et bestemt dyr, og har derfor behov for en passende udvikling.
Dine sjælekræfter er dit fundament, men forholdet til dem skal udvikles og plejes, så de ikke ligger ubenyttede hen”.