Shamanens verden

Shapeshifting

Shapeshifting

En af shamanismens helt store specialiteter er shapeshifting, kunsten at skifte sin form. Shamaner fra alle kontinenter praktiserer shapeshifting i en eller anden form. Også vikingetidens Danmark har haft sine shapeshiftere, nemlig krigershamanerne bersærkerne. Bersærk har fælles sprogrødder med Bär-sarg, som kan tydes som bjørnedragt eller bjørneform. Her en historie fra den danske vikingetid: “En landsby blev engang overfaldet af fjendtligsindede krigere. Alle landsbyens folk greb til våben for at forsvare sig. Midt i kampens hede dukkede der en stor bjørn op, og med sin...

Read More

Hvor finder man sig selv?

Hvor finder man sig selv?

Finder man sig selv i virkelighedens verden. Den der, du ved nok, som vi kan tage og føle på, måle og veje? Det er der helt sikkert rigtig mange, som mener og egentlig imod bedrevidende. For det er slet ikke der, at det sker. I Formens og energiens verden, som er tilgængelig gennem sanserne (de 5 sanser), er organismerne i en tilstand af opståen og forgåen. Alt i bevægelse intet i stilstand. Selv om vi orienterer os i denne del af virkelighed, så er det ikke der, vi skal søge for at finde os selv. For det vi kan finde er organismer i bevægelse. Vi ser og vi hører, men det vi ser og...

Read More

Livets Træ

Livets Træ

Livets træ er en holistisk struktur, der gennemtrænger de forskellige lag af Jordens helhed og genspejler sig i dens skabninger. En opbygning som differentierer sig op af med finere strukturer og ned af med grovere strukturer, og som tilsammen danner den spirituelle geografi. I shamanismen ser vi det i billedet af et træ som bærer en underverden (energiens verden), en mellemverden (formens visuelle verden, sjæleverdenen, følelsesverdenen), og en oververden (formløs men med de processer, som skaber form). Livets træ har sine rødder i Moder Materiens sorte energi, i dens muld. Dets...

Read More

At vandre mod lyset

At vandre mod lyset

Hvad er meningen med livet? Dette er nok et af tidens største spørgsmål. Det er samtidig et meget dynamisk spørgsmål, for det kan sætte os i stand til selv at sætte kursen ud mod ukendte horisonter. Når vi træder ind i dette liv, er det allerede med et stort handikap: vi fødes med amnesia, hukommelsestab. Vi glemmer alt om, hvor vi kommer fra, hvem vi var før dette liv, og hvad vi har sat os for at opnå med dette liv. Vi har mistet den direkte hukommelse, og har kun fornemmelser derom tilbage. Derfor er det vigtig for os, at vi lærer at lytte til vore fornemmelser og at følge...

Read More

Universets mørke Moder

Universets mørke Moder

I begyndelsen, før verden blev skabt, herskede der mørke. Mørket var den første materie, Moder Materien, hvoraf alting er skabt. I dette første kosmos var der få stjerner, som kastede et spinkelt ly fra en fjern galakse, ellers var alting mørkt og tyst. I denne mørke Moder-Materie rugede altings Moder, hun havde skikkelse af en sort drage. Alt hvad der skabes og vil blive skabt har sin oprindelse i den store Moders rige, Urmaterien. Her starter den shamanske kosmologi ved et udviklingstrin som kan kaldes Solsystemets førfødselstilstand. I Mørket ruger det kommende solsystems...

Read More

Tuva, shamanernes land

Tuva, shamanernes land

Tuva, shamanernes land. Nord for Mongoliet og nederst i Sydsibirien ligger Republikken Tuva. Overalt mellem store grønne bakker og høje sneklædte bjerge strækker taigaens sletter sig med velduftende urter og små lunde med lærketræer. Ind i mellem er der beboelser i form af nogle få jurter, eller mindre landsbyer med træhuse i russisk blokstil. På sletterne græsser der små flokke af køer, får, geder, heste og jakokser. Tuva er ørnenes land. Der er næppe et sted i Tuva hvor man ikke bliver mødt af en ørn. Visse steder, som på det hellige bjerg Khaiyrakan, talte jeg 38 ørne...

Read More