Introkursus og andre forløb, kort beskrivelse

Introkursus og andre forløb, kort beskrivelse

Den shamanske rejseteknik er essensen i Shamanselskabets Introkursus …din rejse gennem shamanens verden starter her.
Indføringskursus for shamanister, introkursusforløb ved Janne Rydder
Hvad er shamanisme? Ordet shamanisme stammer fra det sibiriske område og er siden blevet fællesbetegnelsen for den praksis og det virkelighedsperspektiv eller worldview, som engang eksisterede over hele jorden, men som sidenhen blev fortrængt af de store religioner, civilisationen og det naturvidenskabelige paradigme. Kun steder hvor mennesket stadigvæk levede i tæt samklang med naturen, i stammesamfund eller i tyndt befolkede områder overlevede denne tro, eller snarere viden og praksis.
Den industrielle tidsalder er med god grund blevet karakteriseret som en affortryllelse af mennesket og verden. Fremskridtet og menneskets udvikling lå i troen på rationalitetens, fornuftens og videnskabens overlegenhed.
Men så strømlinet er mennesket gudskelov ikke. Vi lever i dag i en genfortryllelsens tid. Det har nemlig vist sig, for ganske mange mennesker, at der mangler en væsentlig del i det supersmarte digitale liv, som det moderne rationelle samfund faciliterer. Er du i færd med at læse dette, hører du sikkert til dem, som mærker, at der mangler dybde og ind hold i den måde at leve på. Årsagen ligger i en opfattelse af virkeligheden som er stærkt reduceret. Der postuleres at mennesket er et isoleret individ, en slags biologisk maskine, hvor begreber som ånd og sjæl er erstattet med vage psykologiske begreber og psykofarmaka. Armoden er til at få øje på og hjertet ved besked.
Shamanismen er et perspektiv, et verdensbillede, og ikke mindst en praksis som forbinder os med naturen, den egentlige virkelighed. Det er ikke en tro, men en viden om bevidsthedens ufattelige rækkevidde, dens forbundethed med alt andet, i livets og dødens evige cirkulære rytme. Det er anerkendelsen af altings eksistens, ikke blot som krop eller materie men tillige, eller især som ånd. Det er indsigt i tilværelsens skjulte og usynlige sider. Det er opdagelsen af dybden i alt som eksisterer, ikke mindst dig selv. Du vil således blive introduceret til den shamanistiske virkelighed. Naturens metafysisk med andre ord. Virkelighedens magiske beskaffenhed. Det er naturligvis et emne som er så stort og utømmeligt, at man, om man da kunne, aldrig ville blive færdig. Det du kan forvente er fortællingen om hvordan shamanismen begriber den mystiske tilstand som eksistens er, og mulighederne, som erkendelsen af at være en evig ånd, som har en kropslig erfaring, åbner op for. Nu er shamanisme jo mere praksis end tænkning. Mere billeder end verbalt sprog. Men da sproget er den måde vi moderne mennesker primært har lært at forbinde os til verden, til os  selv og hinanden på, vil den teoretiske del ’indføring i shamanismen’ selvsagt være sproglig. Men shamanisme er ikke en intellektuel foreteelse og det ses i det, som er fællesnævneren, for alle de diverse former for shamanisme, som man finder her på planeten. Nemlig ’rejsen’ eller ’trancen’ om man vil.
Det første praksismodul således være ’kunsten at rejse’. Ved hjælp af rasle eller tromme vil jeg guide dig ind i den   spirituelle geografi, hvor du vil kunne opleve en virkelighed, som de færreste kendereksistensen af.
Nu bekendt med rejseteknik eller metode, vil vi igen rejse ind i bagsidens uendelige verden, og forsøge at finde eventuelle hjælpere i menneskeskikkelse eller kraftdyr. Dette møde er som regel ustyrligt spændende og opløftende.
Vi skal selvfølgelig også have noget frokost, som er inkluderet.
Hvad kan man så, helt konkret bruge det hele til? Dette modul handler om at hente et kraftdyr til en specifik situation. Her skal vi også have en snak om hvordan shamanisme har transformative kræfter. Der er styrke at hente i shamanistisk praksis på alle planer. Det er med andre ord ikke kun snak, men noget som virker, hvilket må give anledning til bevidsthed om, hvordan man bruger sine kræfter. Hele dette etiske område handler om forskellen mellem hvid/sort shamanisme.
Afslutningsvist lige et par ord om forskellen på en shaman og en shamanist. Ordet shamanist er opfundet af min læremester Svend. Det er nødvendigt som en sondring imellem det at bekende sig til shamanismen som en måde at forholde sig til verden, eksistensen, livet og døden på. Eller bedre endnu en måde at være til på. Men det betyder ikke, at alle som stifter bekendtskab med denne oldgamle bevidsthedsmåde eller væren, skal være shamaner.
Det er naturligvis helt op til én selv, at dømme ogdrømme om rækkevidden af ens ambitioner. Pointen er at det shamanistiske fællesskab består af mere end shamaner. Vi i Shamanselskabet finder det nødvendigt at understrege  vigtigheden i udbredelsen af det shamanistiske verdensbillede, hvis kerneværdi er anerkendelsen af altings ligeværdige eksistens og frihed i moder jords hel-lighed. Omvæltningen af den materielle åndsforladte levevis kræver mangfoldighed og forskellighed. Man bliver altså ikke automatisk shaman af at praktisere shamanisme, men en shamanist – og det er i vores øjne nøjagtigt hvad fortællingen, vi lever i, har god brug for i de kommende kapitler.
Så kæ re shamanist søster og bror, jeg håber at vi kommer til at mødes,til en afsindig spændende og begivenhedsrig dag. Tilbage er der blot at advare: Vær klar på og rede til at blive udsat for en permanent bevidsthedsudvidelse.
Janne kan kontaktes angående introkurser og healing her:
Janne Rydder, Stoubyvej 47, 8983 Gerlev J
23369373 eller rydder@posteo.net

Shamanlærling på prøve.
Videregående forløb på ubestemt tid. Underviser Svend Petersen
Den shamanske rejse er en metode til at opleve andre virkeligheder.
Det er den mest basale del af shamanismen, og al udvikling på denne vej. Alt afhænger af, at man behersker denne teknik og dens få men afgørende grundregler.
Den bygger på en uhyre konsekvent brug af følelsen for sandfærdighed, der i starten er koblet til det visuelle element.
Dette kursus henvender sig til den, der starter på den shamanske vej med det mål at blive oplært shaman, men også til dig, der blot er nysgerrig efter selv at erfare, om shamanismen er en vej, som du kan eller vil gå. Du vil blive introduceret for et udvalg af Shamanselskabets teknikker og blive indført i shamanismen set fra dens naturforbundne holdning til Jordens virkelighed.
Der et træningsforløb, som er individuelt opbygget, og en mulighed for at prøve, om shamanismen, som en spirituel vej, er noget for dig. Det går typisk over 2 gange 3 måneder.
Kurset har en fast struktur, men indholdet vil alligevel variere efter deltagerne og deres specielle behov, muligheder og personlighed.
Bemærk at dette forløb kun er tilgængeligt efter at du har været på introkurset, og praktiseret de basale shamanske teknikker og opnået en vis sikkerhed og pålidelighed på rejserne.

Lidt om hvad man også lærer på den videre vej. De følgende forløb er videregående forløb, som kræver at du har deltaget i introkurset, og har erhvervet en vis fortrolighed og pålidelighed med den shamanske rejseteknik.

Shamansk healing
indføring i de basale teknikker, extraktions-healing. Du lærer grundlæggende teknikker for spirituel healing, som de praktiseres i shamanisme overalt i verden. Du lærer at se den spirituelle side af sygdom som det viser sig for det shamanske blik. Du lærer at lokalisere fremmed indtrængt energi i din klient, at fjerne den og at hele sjælelige sår.

Soulretrieval på Shamanselskabets måde
kan vel nærmest oversættes med sjælehentning. Gennem oplevelser som vi oplever som traumatiske, mister vi kontakten med dele af vor sjæls helhed.
Vi føler os som ikke helt til stede i hverdagen, og er ligesom ved siden af os selv. Indigene naturfolk kender fænomenet sjæletab, men i vores kultur er ordet næsten ukendt. Mange mennesker går rundt i en hverdag, der skal fungere, med en sjæl, der kun er delvis til stede. Kurset er et vigtigt skridt mod en helet sjæl. Ser man fænomenet tæt på, har vi i vores kultur nok mere et fænomen der hedder sjæleflugt end et egentlig sjæletab, men følelsen er den samme, og lidelsen er mere udbredt i vores samfund, end vi normalt gør os bevidst.

Shamanisme, døden og derudover.
Døden er det mest tabu belagte tema i vores kultur. Derfor er vi som regel totalt uforberedte, når den kommer. Men det behøver ikke at være således. På kurset stifter du bekendtskab med de regioner, som vi alle må berejse, når vort liv engang er til ende, og lærer at hjælpe afdøde, der ikke kan finde sig tilrette i en anderledes virkelighed.
Du lærer at leve med tanken om døden uden at føle angst, men i stedet være tryg i visheden om denne overgang til en anden tilstand.

Shamansk Divination dækker over områder som forudsigelseskunst, rådgivning og problemløsninger.

Shamanisme og Naturvæsnerne.
Naturen er besjælet og beboet af naturvæsnerne. Tidligere tiders mennesker havde ofte et helt selvfølgeligt forhold til naturvæsner.
I Danmark kender vi nisserne, troldene, elverne og andre. I vor moderne tider er naturvæsnerne blevet vore glemte slægtninge.
På kurset tager vi kontakten op med naturvæsnerne på en respektfuld måde.

Shamanens værktøjskasse, der indeholder vigtige hjælperedskaber som:
Medicinhjul, et spirituelt kompas, vigtig for den forståelsesmæssige tilgang til kraft.
Krystallernes kraft, den shamanistiske brug af krystaller.
Energialfabeter og runer, brugen af tegn og symboler i hverdag og terapi.

Shamansk træningslejr
Kurserne er en enestående lejlighed til at opleve shamanismen i en kraftfuld natur. Shamansk træningslejr indeholder elementerne Shamanisme og Naturvæsner, en slags Vision Quest, samt Avanceret Shamansk Healing på et intensivt niveau. Kurset kræver deltagelse i Shamanselskabets Introkursus, at du er fortrolig med den shamanske rejse og i omgangen med kraftdyr og lærer.

Skulle du have lyst at prøve kræfter med intentionen at blive shaman og er villig til at udføre et krævende shamansk øvearbejde, så er du velkommen til at sende en mail med en personlig introduktion til:
Svend Petersen eller Janne Rydder ( mailadresse se ovenfor) eller ved at gå ind på siden kontakt øverst på menulinjen.