Shamanselskabet i Danmark

Shamanselskabet i Danmark

“Uforbeholden sandfærdighed er min vej
Uforbeholden tillidsfuldhed har jeg overfor tilværelsens bærende grundkræfter
Ydmyghed og taknemlighed har jeg overfor mine lærere i menneskenes og i åndernes verden
Uselviskhed er min daglige øvelse, jeg giver afkald på selvcentrering og selvmedlidenhed
Medfølelse og kærlighed er tilværelsens essens og dette livs gevinst”
Shamanselskabets motto, som er de 5 dyder i hvid shamanisme.

Shamanselskabet er grundlagt ud fra mødet med shamanselskaber i Sydsibirien. Det er en organiseret form, der muliggør at man i fællesskab kan at udvikle shamanismen med de muligheder og i den form, der er passende for det samfund, som vi lever i.
Selskabet er opstået efter revurdering af de former som shamanisme har taget ved sin genankomst til Vesten.
Vi har korrigeret misforståelser i forbindelse med indholdet af de hidtidige seminarkurser og deres indhold, og bestræber os
således på at kunne tilbyde en dybdegående personlig baseret indlæring i shamanismen for dem, der måtte søge dette.

Selskabets formål:
At udvikle og etablere shamanisme i Danmark.
Efter at shamanismen blev indført i Vesten gennem seminarer og kurser, tog den en form, der i begyndelsen var tilpasset det i
forvejen eksisterende kursusmiljø. Den praksisorienterede del blev føjet til eksisterende alternative behandlingsformer.
Resultatet blev en kunstig blanding af selskabsleg og rollespil. For at komme shamanismens enorme spirituelle potentiale i en
passende form, der tager højde for, at shamanisme trives bedst som en spirituel vej, blev en indlæringsvej med shamanismens grundelementer lagt frem, som et tilbud til dem, der måtte ønske at arbejde mere seriøst i shamanismens verden.

“Shamanisme er en vej med stor kraft. Stor kraft og et selvoptaget sind giver et opblæst ego, der kan være skadeligt både for sig selv og for andre. Det er ligesom synd, hvis shamanismen skal stå mål til det. På den anden side kan shamanisme åbne døre i åndeverdenen, som kan være lukkede for den, der driver shamanisme med hele sit ego. Derfor er hvid shamanisme en sikkerhed for, at at der ikke drives rovdrift på shamanismens form.”

Indlæringen i shamanisme foregår i 3 linjer:
* traditionel shamanisme
* hvid shamanisme
* shamanistiske værktøjer.

Shamanlærling på prøve, er en indlæringsvej i hvid shamanisme
Det er en vej til indlæring i i dybet af shamanismen. Det er en vej, der fører til afklaring af de 2 store spørgsmål: Hvad er det virkelig for en verden vi lever i, og hvad er vores virkelige væsen? I sin centrale del handler den om etablering og arbejdet med shamanens spejl, et spejl der viser os, som vi er, og som vi ikke er. Det er en vej, hvor du selv får egne erfaringer med den spirituelle verden.

Grundelementerne i shamanismen er lagt ud i en vej, der går gennem flere lange etaper ind i shamanismens indre verden, og ligeledes går ud til naturens ånder og de store kræfter i tilværelsen.
Her følgende få af de punkter, der indgår i det, som en kommende shaman skal lære.
* Basisværktøjet bygges op, det som er dig selv, og det du evner at udføre spirituelt.
Basisværktøjer er dig selv og de kræfter og evner, som du selv medbringer forbundet med shamanismens værktøjer.
Derfor kommer du allerede fra starten af ind på spørgsmålet: hvem er du lige her og nu. Du bliver allerede her fra starten bevidst om, hvad din spirituelle grundkraft er. Hertil kommer kunsten at rejse som det første, du lærer.
* Dernæst handler det om at få et forhold til virkelighedens væsen, til den verden vi lever i, til naturen og til naturens ånder og kræfter. Det er en rejse ind i den virkelighed, der ligger usynligt gemt omkring os. Her starter så tiden, hvor du bliver lukket ud til samvær med naturens ånder gennem natur-retreats.
* Et tredje tema handler om at forstå andre virkeligheder. Det er dit møde og at begå sig i den spirituelles verden og at gennemskue dens særpræg. Du bliver guidet igennem først sjæleverdenen, og for at forstå og lære dens særpræg og også dens farer at kende.
* Et fjerde tema team kaldes shamanens spejl. Det er her, at vi må kunne gennemskue det visuelle i den spirituelle verden. Og derefter måske løse en af de store gåder, Egoets gåde. Kan man det, har man bevist, at man er egnet til at gå en hvid shamanistisk vej lige nu.
* Det femte giver en række nye værktøjer.

“Shamanismen har en meget omfangrig værktøjskasse. Healingsmetoder, divinationsmetoder, diagnosemetoder og rituelle former. Men det vigtigste er shamanen selv som menneske”.

* Har man gået vejen så langt og bestået samtlige prøver, så fortsætter vejen og finder så sin første afslutning på Grundniveauet der kulminerer i et 9 dages soloretreat i ødemarken, og slutter med en certificeringsprøve i fuld offentlighed.

Efter bestået certificering har den nybagt shamanlærling bevist sin kunnen og sin modenhed, og kan begynde sit virke som shaman med den samme autenticitet som shamaner i andre lande.

camp2