Shamanens Kompas og De 4 Verdener

Shamanens Kompas og De 4 Verdener

Den spirituelle geografi er de indre realiteter, som en shaman skal kunne orientere sig i. Det er en slags dimensioner, hvor der er skiftende tilstande, nogle med form, andre kune med dynamiske billeder, andre igen er en slags processer og helt i den anden ende finder vi måske først derhen, hvor tingene virkeligt sker..

“I Shamanselskabet har vi adskillige år arbejdet på at samle shamanismens fragmenterede sjæl, så den engang som en fønix kan opstå som det uforligneligt smukke væsen, den er”.

I det følgende kan du læse, hvor langt vi er kommet indtil nu. Det er en rejse ud for at hente mening og sammenhæng tilbage, og ligeledes en stillingtagen til det fænomen, som vi kalder for virkeligheden.
Shamanens 4 verdener
Den første shaman fandt en verden, uendelig stor og uoverskuelig, og dog en helhed. Endeløse verdener opdelt i niveauer i forskellige kvaliteter og fortætningsgrader. For at kunne orientere sig opfandt han et enkelt redskab: shamanens kompas. Med dette kompas er det muligt at navigere i en komplex samling af verdener og alligevel have milighed for at kunne finde tilbage til udgangspunktet igen.
Shamanens kompas viser at kosmos er bygget holistisk op. Et kosmos hvis overordnede grundstruktur gentager sig ned i detaljen. 4 verdener danner 4 komplekse tilstande med hver 4 retninger, men med forskellige kvaliteter.

De fire verdener antyder ikke, at der kun er de 4, men snarere at der er 4 verdener, der på begynder niveauet, som med lidt møje og anstrengelse, er tilgængelige for erfaringen.

I energiens verden
er vi nede i moder materiens formdannende kræfter. Vi er inde i chi energiens verden, men i shamanismen ser vi yderligere 3 andre energiarter. Alle med forskellige opgaver. Vi er inde i kroppenes verden, og energitilstandene. En verden i bevægelse og forvandling, hvor intet kan bevares og hvor alt nedbrydes, opstår og forgår. Vi ser gennem sanserne kun dens hus, og ikke alt det, der foregår under og udenfor overfladen.
Vigtigste egenskaber for denne verden er:
Form i bevægelse
Energi i fri tilstand eller bunden i form
Intelligent form
Meningsfyldt samspil i formen

I den billeddannende verden
er vi i følelsernes billeddannende dimension. Ofte i et afbillede af kroppens verden. Vi oplever den i vores hverdag som “vores verden”, noget vi endnu ikke har gjort os den umage at prøve at gennemskue. Vores fantasi foregår ikke inde i kroppen, dens kan endda foregå …uden en krop. Den billeddannende verden er følelsernes dynamik, følelsernes evne til at danne billeder ladet med motivation og energi. Det en en verden, der ikke er hvad den giver sig ud for. I okkult terminologi kaldes den for astral verdenen.
En illusionsverden men en lærerig en af slagsen. Den har ingen fast form, men den lader billeder opstår, når dens substans påvirkes af følelsesmæssige indtryk. Denne verden bruger shamaner til at træne i, ved at udnytte dens evne til at kunne danne scenarier, som simuleringer af indre eller ydre situationer. På samme måde som man mange steder bruger computerprogrammer som simuleringer, så bruger shamaner dette sted til at øve i.
Vigtigste egenskaber for denne verden er:
Billedskabende, følelser bliver billeder
Spejlende, det vi oplever i det indre, ser vi som ydre omgivelser

Indsigtens process verden
Er lidt sværere at forholde sig til. Den er ikke visuel på den “normale” måde, mere på måden …at se det for sig. Her går man ind i en tilstand bagom alle kendte former. Det er en verden af processer, der påvirker form og billed. Her ændrer alle vore forstillinger om virkelighedens beskaffenhed sig radikalt. Alt hvad vi i vores hverdag forestiller os, om os selv og om hvordan verden er skruet sammen spiller ingen rolle mere. Her er virkelighed en billedskabende proces.
Vigtigste egenskaber for denne verden er:
Processer der forvandler lys til billeder
Processer der forvandler billeder til lys

I årsags-verdenen
går vi ind i den virkelige intention, ind i Meningen med tilværelsen. Ind i indsigt og oplysning. Det er her vi finder os selv, her alting sender de impulser ud, som rammer de nedre regioner, og kommer tilbage som et visuelt spejlbillede, et ekko.

Shamanens kompas er et nødvendigt redskab, som shamaner lærer at bruge for at orientere sig i disse forskellige tilstande, og bruges derfor af alle den første shamans efterkommere den dag idag, som et uundværligt redskab på rejser ind i virkelighedens mange dimensioner. Shamanens kompas er et grundlæggende studium til forståelse af et mange-laget univers, og muliggør at man finder døre og gennemgange fra den ene tilstand til den anden, og er i sidste ende redskabet til at finde sig selv.