Korsvejen

Korsvejen

Korsvejen
I begyndelsen af den shamanske læreproces lærer og praktiserer man den store læresætning og universal nøgle, som hedder: ”jeg forbinder mig med….(indsæt selv formål)”. Denne sætning vil føre dig ind i kontakten med Åndernes verden og med alt, du ønsker at forbinde  dig med. Kontakten er energetisk, og den aktiveres i det underbevidste som en fiskesnøre man kaster ud, med det formål at kontakte en af os valgt “fisk”. Kontakten vil vores magiske skjulte underbevidste persona iværksætte, men vi må selv kaste “snøren” ud med en velformuleret sætning, der udtrykker vores virkelige ønske og formål. Vores underbevidste er et magisk barn, men det lever på selvtillid og accept fra vores hverdags persona. Kontakten med hverdagens skjulte magi,  kan man bevidst øve og udvikle. Men man vil hurtigt se, at kommunikationen med det ubevidste ikke foregår gennem ord og begrebet, men snarere gennem billeder og følelser. Typisk kan der gå år med træning og øvelser, før man har opnået tilstrækkelig sikkerhed og selvtillid i at være i visuel eller mental kontakt med Åndernes verden. Sætningen “jeg forbinder mig med……(indsæt selv dit ønske), er en magisk sætning. Den aktiverer dit underbevidste, der finder den bedst mulige forbindelse til dig, og hjælper dig godt på vej. Men på et tidspunkt kommer man dog til et sted, hvor empati bliver til at valg…tilvalg eller fravalg? På det tidspunkt er man ankommet ved den første store udfordring på den shamanske vej. Man er ankommet til en korsvej, hvor man står over for valget at ville udvikle Empati med sit ego, at transformere egoet ved at løsne bindingen til det og at fjerne afstanden til det, der kan være en brugbar hjælp på den videre vej. Mellem udviklingen af Empati og Kærlighed, eller at gå videre med sit ego uden at udvikle empati. Vejene går gennem to ganske forskellige spirituelle landskaber.
Man kan sagtens udlægge dette valg, som et valg mellem den sorte og den hvide vej. Det er dog på den måde formuleret to ensidige valg, dog er det man oplever på begge vej to vidt forskellige verdener.
Vælger man empatien fra på sin vej og fortsætte med at selvcentrere og selvrelatere alt, der sker omkring sig til egoet, går man uvægerligt ind i en udvikling, hvor man udvikler en slags psykopati. Man bliver magtfuld og om muligt meget mere selvcentreret, men man går glib af den største skat vi ejer, Selvet og det guddommelige .
Vælger man at udvikle empati og at transformere sin selvcentrering, give slip på selvrelateringen og opløse bindingen til egoet, så er man på den rette vej til sit virkelige væsen. På kærlighedens og oplysningens vej.
At opløse sit ego er ikke nogen nem proces, men når man tager sig kærligt af det, gennemskuer man snart, at det jeg, som man indtil nu har opfattet som sit ankerpunkt i tilværelsen og som det jeg man er, i virkeligheden blot er en tom skal, et revnet påskeæg uden et virkeligt indhold. Egoet er aktiv i hverdagen både mentalt, følelsesmæssigt og har en stor indflydelse på viljen. Mentalt er egoet en dreven manipulator, som gør sit bedste for at forhindre os i at sætte spørgsmålstegn ved dets eksistensberettelse. Egoet frygter for sin opløsning. Følelsesmæssigt manipulerer den os ind i selvmedlidenhed og følelsen af at vi har brug for dens beskyttende sikkerhed i ….et billede af kroppen, som vi forveksler med vores virkelige væsen. Egoet er som en hest, hvor man må lære dens særheder og dens mange tricks at kende, for at kunne transformere den til noget brugbart.
Vores virkelige væsen er ikke et afgrænset billede, men snarere en tilstand af forbundenhed med alle livsformer, med alle væsner. Essensen af denne forbundenhed er Kærlighed og en slags ordløs Indsigt.
Korsvejens valg vil du støde på hele tiden igen og igen, om du starter vejen ud i det uvisse,  om shamansk, buddhistisk, daoistisk eller hinduistisk. Alle ægte spirituelle veje indeholder det samme valg, ofte valg som indeholder konfrontationen mellem vores forestillinger og vores virkelige vilje.
At træde ud på en spirituel vejer en slags “leap of faith”, man aner ikke hvorhen vejen virkelig fører, før man når dens ende. Så vælg med omhu…måske kun “prøvekøre” vejen før du beslutter dig. det værste der kan ske…i denne sammenhæng, vil være at spilde din kostbare tid på en blind vej.