Introkursus og andre forløb

Introkursus og andre forløb

Den shamanske rejseteknik er essensen i Shamanselskabets Introkursus som hedder:
Shamanlærling på prøve.
Den shamanske rejse er en metode til at opleve andre virkeligheder.
Det er den mest basale del af shamanismen, og al udvikling på denne vej. Alt afhænger af, at man behersker denne teknik og dens få men afgørende grundregler.
Den bygger på en uhyre konsekvent brug af følelsen for sandfærdighed, der i starten er koblet til det visuelle element.
Dette kursus henvender sig til den, der starter på den shamanske vej med det mål at blive oplært shaman, men også til dig, der blot er nysgerrig efter selv at erfare, om shamanismen er en vej, som du kan eller vil gå. Du vil blive introduceret for et udvalg af Shamanselskabets teknikker og blive indført i shamanismen set fra dens naturforbundne holdning til Jordens virkelighed.
Der et træningsforløb, som er individuelt opbygget, og en mulighed for at prøve, om shamanismen, som en spirituel vej, er noget for dig. Det går typisk over 2 gange 3 måneder.
Kurset har en fast struktur, men indholdet vil alligevel variere efter deltagerne og deres specielle behov, muligheder og personlighed.

Lidt om hvad man også lærer på den videre vej.

Shamansk healing,
indføring i de basale teknikker, extraktions-healing. Du lærer grundlæggende teknikker for spirituel healing, som de praktiseres i shamanisme overalt i verden. Du lærer at se den spirituelle side af sygdom som det viser sig for det shamanske blik. Du lærer at lokalisere fremmed indtrængt energi i din klient, at fjerne den og at hele sjælelige sår.

Soulretrieval på Shamanselskabets måde
kan vel nærmest oversættes med sjælehentning. Gennem oplevelser som vi oplever som traumatiske, mister vi kontakten med dele af vor sjæls helhed.
Vi føler os som ikke helt til stede i hverdagen, og er ligesom ved siden af os selv. Indigene naturfolk kender fænomenet sjæletab, men i vores kultur er ordet næsten ukendt. Mange mennesker går rundt i en hverdag, der skal fungere, med en sjæl, der kun er delvis til stede. Kurset er et vigtigt skridt mod en helet sjæl. Ser man fænomenet tæt på, har vi i vores kultur nok mere et fænomen der hedder sjæleflugt end et egentlig sjæletab, men følelsen er den samme, og lidelsen er mere udbredt i vores samfund, end vi normalt gør os bevidst.

Shamanisme, døden og derudover.
Døden er det mest tabu belagte tema i vores kultur. Derfor er vi som regel totalt uforberedte, når den kommer. Men det behøver ikke at være således. På kurset stifter du bekendtskab med de regioner, som vi alle må berejse, når vort liv engang er til ende, og lærer at hjælpe afdøde, der ikke kan finde sig tilrette i en anderledes virkelighed.
Du lærer at leve med tanken om døden uden at føle angst, men i stedet være tryg i visheden om denne overgang til en anden tilstand.

Shamansk Divination dækker over områder som forudsigelseskunst, rådgivning og problemløsninger.

Shamanisme og Naturvæsnerne.
Naturen er besjælet og beboet af naturvæsnerne. Tidligere tiders mennesker havde ofte et helt selvfølgeligt forhold til naturvæsner.
I Danmark kender vi nisserne, troldene, elverne og andre. I vor moderne tider er naturvæsnerne blevet vore glemte slægtninge.
På kurset tager vi kontakten op med naturvæsnerne på en respektfuld måde.

Shamanens værktøjskasse, der indeholder vigtige hjælperedskaber som:
Medicinhjul, et spirituelt kompas, vigtig for den forståelsesmæssige tilgang til kraft.
Krystallernes kraft, den shamanistiske brug af krystaller.
Energialfabeter og runer, brugen af tegn og symboler i hverdag og terapi. Kurset indgår i Shamanismens Grundelementer 2B.

Shamansk træningslejr

Kurserne er en enestående lejlighed til at opleve shamanismen i en kraftfuld natur. Shamansk træningslejr indeholder elementerne Shamanisme og Naturvæsner, en slags Vision Quest, samt Avanceret Shamansk Healing på et intensivt niveau. Kurset kræver deltagelse i Shamanselskabets Introkursus, at du er fortrolig med den shamanske rejse og i omgangen med kraftdyr og lærer.

Skulle du have lyst at at prøve kræfter med intentionen at blive shaman og er villig til at udføre et krævende shamansk øvearbejde, så er du velkommen til at sende en mail med en personlig introduktion til:
Svend Petersen ved at gå ind på siden kontakt øverst på menulinjen.