At leve i flere virkeligheder

At leve i flere virkeligheder

Virkeligheden er multidimensionel og kompleks, enkel og kompliceret på samme tid.
Det gør, at shamanismen nødvendigvis må udvikle sig til et redskab for opdagelsesrejser i flere dimensioner, og shamanen til en opdagelsesrejsende i Helheden.
Fra vores shamanske synsvinkel set regner vi med 64 aspekter af helheden i det første lag, som i større eller mindre grad er tilgængeligt som virkelighed. Det er disse 64 aspekter, som er mulige, uden det helt store besvær, at få et forhold til, og som kan spejle en større virkelighed end den, vi normalt lever i.
For den virkelighed, som vi normalt lever i, og som vi har lært at begå os i, er i modsætning til, hvad vi tror, kun et lille delaspekt af en meget større helhed.
Vi er opdragede til at begå os i et lille delaspekt af virkeligheden, som vi kan kalde social virkelighed.

Otte aspekter af social virkelighed.
I vores hverdag har vi, uden ligefrem at have opdaget det, integreret 8 forskellige aspekter af virkelighed.
Det er aspekter, som vi i dagligdagen tager helt naturligt, især fordi vi ikke giver dem et grundigt tjek.
Selve Virkeligheds-oplevelsen foregår det samme sted, nemlig i det som vi betegner son vores verden, i følelseslivets billedverden.

På trods af, at vi tror, at vi lever i en enkelt virkelighed, lever vi i mindst 8 forskellige aspekter af social virkelighed.

Virkeligheden…. hvad er det egentlig for en størrelse???
Vi er vokset op i en tid og på et sted, hvor man har styr på virkeligheden. Ja vi er ligefrem blevet trænede helt fra barnsben af, til at kende forskel på det, som er virkeligt, og det som i vores samfunds definition ikke er virkeligt. Vi er blevet opdraget og trænet til at opleve os selv inden for bestemt definerede rammer. Vi indretter os efter denne definition og synes, at det er fascinerende, når vi er på ferie og oplever, at andre folkeslag definerer virkelighed på en helt anden måde. Man mærker det med det samme,…. det øjeblik man kommer ind over grænsen til et andet land, så havner man i en helt anden kasse. Den kasse føles helt anderledes og vi skal lige lære, hvordan de ser på virkeligheden der.

“Den virkelighed, som vi har lært at begå os i, er i modsætning til, hvad vi tror, kun et lille af Virkeligheden. Et delaspekt som vi kan kalde social virkelighed”.

Social virkelighed er det virkelig virkelighed?
Social virkelighed er en aftale, som vi har med hinanden i et samfund, og som fungerer gennem love og regler, som vi agerer efter. Aftalen indebære en oplæring i virkelighedsopfattelse, som starter ved den tidligste barndom. Denne aftale varierer i indhold, afhængig af hvor på kloden, vi befinder os. Social virkelighed er samfundets virkelighedsopfattelse.
Normalt forstår vi vores virkelighed som en enhed.
Men uden at vi skænker det en tanke, eksisterer vores hverdag faktisk i flere forskellige virkeligheder.

De 8 aspekter af social virkelighed
Her kommer den første:
Fortid
Her er noget som vi betragter og oplever som værende virkelighed. Hændelser som ligger år tilbage, og som måske i tid kun havde kort varighed, kan være så prægende, at vi stadig lever med dem, som om de stadig sker. Folk som har fornærmet eller krænket os ser vi, hvis vi møder dem, stadig på, som om der ikke har været udvikling i mellemtiden. Det samme med folk vi har gode minder med. Vi ser på dem som om, de stadig er det samme, som de var engang. Med tiden vil den som vi havde dårlige oplevelser med måske have gennemgået en positiv udvikling, mens den som vi havde positive oplevelser med kunne have gennemgået en negativ udvikling. Vi har svært ved at slippe fortiden, og tager den som værende relevant og tilstedeværende.
Derved får vi svært ved at udvikle os. Vi klæber fast i fortid, og giver det en status af virkelighed.

Samtidig kører der i vores hverdag noget, som har sit helt eget liv, og som vi også giver status af en slags virkelighed, her kommer den anden:
Forestillinger, illusioner, drømme om fremtid.
Illusioner påvirker os, som om de var virkelighed. Ved at se en film påvirkes vi også fysisk. Vi ler og græder med indbildte personer, bliver grebet af spænding, mærker suset i mellemgulvet ved action, som om det sker i virkeligheden og endskønt vi ser på en skærm, som danner billeder af farvede prikker. Mens det sker lever vi i en illusion om virkelighed.
Vi kan godt manipulere med fysiske begivenheder, som endnu ikke har fundet sted, men fremtiden vi arbejder hen imod kommer aldrig. Det ser altid anderledes ud, end vi drømmer det til at være. I denne kategori hører også de illusioner, som vi et øjeblik regner for virkelig: film og underholdning.

Et tredie aspekt af det vi må forholde os til i virkelighedens verden er
Nuet:
Nuet er et af de vigtigste elementer overhovedet. Det er en dør ind til Virkeligheden. Desværre er nuets verden lukket af 2 døre: fortid og forestilling om fremtid. Det er uhyre sjældent at vi kan åbne nuets dør mere end et par sekunder af gangen. Vores måde at leve på forhindrer, at vi træder ind gennem nuets dør. Vi løber efter en indbildt fremtid og hænger samtidig fast i vores fortid. Prøv at leve en dag uden din pc, din mobil, dit fjernsyn eller andre medier og så se, om du kan tune ind på stilheden og leve med dig selv. Alt det skrald som hober sig op i en normal hverdag, vil vælte ud. Kan du klare det, og laver du en god affaldssortering, så bliver belønningen en indre ro, som har sine rødder i Nuet.

Fysisk virkelighed er et fjerde aspekt
…. det må da være noget, som vi kan enes om er virkeligt, ek?? At det vi ser er virkeligt og ikke en drøm, eller hvad?
I Østen har man længe prøvet at fortælle os, at det vi tror er virkeligt, ikke er andet end en illusion. En påstand som vi hårdnakket afviser. Men vi skulle nok hellere prøve at forstå, hvad der menes, når der siges, at vi lever i en illusion. Egentlig har vores kultur for længst kommet til det samme resultat… vi har bare ikke forstået det. Det er stort set kun det aller yderste lag af fysisk virkelighed, vi forholder os til. Går vi under huden, bliver det hele meget mere upersonligt. Vi kommer ind i kroppens anatomi, celler, blodkar og nervetråde. Dybere nede molekyler og endnu dybere nede til partikler som opstår og forgår. Har du hilst på dine venners molekyler i dag? nej vel, for det aspekt forholder vi os ikke til. Jamen det er da også en del af virkelighedens verden; ek? Og vi lever da i virkeligheden? Nej vel vi gør ej. Vi lever i en forestilling om virkeligheden, som er lavet ud fra en overfladisk synsvinkel og tolket mangelfuldt.
Uset af os lever vi i den fysiske virkelig i Energiernes verden. En verden i stadig bevægelse og forvandling. Det er den virkelige fysiske verden, men da bevægelserne for det meste er uhyre langsomme, bemærker vi dem ikke. Tænk på træets bevægelse gennem et år. Det går så langsomt, at vi knap nok mærker det. Tænk på den endnu langsomme bevægelse som stenene har. De gennemgår formdannelse og nedbrydning i et tempo, som vi slet ikke kan leve os ind i. Verden er energier, og det er kun den yderste hud, som vi forholder os til.

Et femte aspekt Samfundets love og regler
Vi ser dem ikke med vore fysiske sanser, men vi opfører os som om, at de er virkelighed. Et farvet lys i et trafikkryds og straks reagerer vi. Vi reagerer over for indbyrdes sociale aftaler, trafikregler men også samfundets mange andre aftaler. Hvordan vi tyder og forholder os over for alt. hvad vi møder. Vi bliver præget til at se, det vi møder, og forholde os til det på en måde, vi opdrages til. Love og regler er virkelige for os, og vi er nok de eneste skabninger på jorden, der agerer på den måde.

Så er der endnu et aspekt, som vi arbejder med hver dag, som vi ikke kan veje, måle eller se eller røre, men som lægger grundstenene i vores sociale virkelighed:
Abstrakt virkelighed:
Tal er noget som egentlig bryder med vores kulturs definition af virkelighed: for at være virkeligt må det kunne vejes, måles og berører. Ja dak… prøv at veje et tal.
Matematik er fuldstændigt uvirkeligt set fra et fysisk synspunkt, og dog kan vi ikke klare os uden. For selvfølgelig er det et aspekt af virkelighed…. men hvor kan du gøre tal til genstand for iagttagelse????? Ingen af de steder, der indgår i vores accepterede virkelighedsbillede indeholder områder, hvor tal kan gøres til genstand for iagttagelse. Jamen findes tal så ikke? Jow de gør, de findes på et sted, som ikke er gjort til genstand for seriøs udforskning. Tal-processer og Tal-bevægelser er grundlaget for udvikling. Så bag om tallenes overflade gemmer der sig også en virkelighed.

Næste virkelighed er Moralsk virkelighed. Ja det lyder sært, at tal og moral kan kobles sammen. Men det kan de. For tal er proces og bevægelses-styrende, og udvikling er valg.
Moralsk virkelighed og vore frie eller ufrie valg
Valg som bestemmer om udvikling skal gå den ene eller den anden vej. Derfor er etik og moral et vigtigt aspekt af virkelighed. Som vi vælger, således flyder energien og åbner døre, og lukker andre døre og muligheder. Etik og moral er også uden fysisk “krop”, men de er der alligevel. Alle handler efter en eller anden form for etik og moral, som vi forholder os til. Om vi vil det eller ej, etik og moral er en integreret del af virkeligheden.

Sidst men ikke mindst er der Tro som en del af virkeligheden.
Tro er noget som stort set alle mennesker forholder sig til. Tro er i bund og grund forbundet med autoriteter, og er dermed stort set altid Autoritetstro.
Religiøse mennesker forholder sig til tro og gud, som var de tilstedeværende. Politiske autoriteter og autoritære regimer formidler tro som et middel til at styre folket med. Der er eksempler nok i hverdagen på, hvor galt det kan gå, når de autoritære personligheder styrer tro efter et personlige formål. Så længe presset fra troens propagandister er aktivt, opfattes religiøse forestillinger såvel som ateistisk eller politisk tro som værende virkelighed.

Som du sikkert kan se, er virkelighed en sammensat størrelse. Der er mange forskellige aspekter af den og de findes på mange forskellige niveauer af Eksistens. Vi er slet ikke vågnet op for fænomenet Virkelighed endnu.
Vi må have nogle bedre værktøjer, som dur til at udforske Virkelighed med. Det kan godt være, at vi i vores kultur almindeligvis er afvisende over for den slags udforskning, men sådan har det jo altid været. Det kan Shamanismen tale med om. Den har fulgt menneskeheden gennem hele udviklingen helt fra begyndelsen. Den har set forandringerne, den har overlevet dem alle.

Shamaner har altid været rejsende i Virkelighedens mange aspekter, i udforskningen af anderledes virkeligheder som hører til i helhedens verden. Det vil den blive ved med, også på trods af at den sociale virkelighed ofte har reageret med voldsomhed overfor en ubekvem fremstilling af virkelighed. Shamanismen er en vej til udforskning af aspekter af virkeligheden, som det er vigtige, som vi skal forholde os til, for at vi kan tage de rigtig valg, og åbne de døre som er gavnlige for os og lukke de døre, som er skadelige for os.