Shamanens verden

Shamanens verden

Disse sider fortæller om, hvor den verden som shaman arbejder i har sine pejlemærker, og dermed også hvad der skal til, for at blive shaman. Hvad en shaman som et minimum skal kunne kende til, for at kunne arbejde på et grundniveau som shaman. Og så lidt om hvad de mere avancerede aspekter af shamanisme indeholder. Læs mere her… .

Shamanens verden er stor, mangfoldig og farverig.
Det første en kommende shaman skal tilegne sig, er evnen til at orientere sig i forskellige aspekter af det, som vi kalder virkelighed. Dette foregår ved al man lærer at navigere og at rejse i de områder af virkeligheden, der ligger tættest på denne. Disse områder beskriver vi kort som Mellemverdenen, underverdenen og som oververdenen. Redskabet, der brugers, kaldes den Shamanske Rejse. Dette er et begynderarbejde, der godt kan tage nogle år at lære. Det har som formål, at lære den kommende shaman, at udvide grænserne for, hvor virkelighed udspiller sig. Men lærer, at man ikke er alene i verden, at der er hjælpsomme væsner, med eller uden en fysisk krop, som man kan inddrage i sit shamanske arbejde.
Det arbejde shamanen udfører er samfunds relateret. Shamanen er en healer, en rådgiver, en formidler med de afdøde, en ritualist som ledsager sit samfunds medlemmer i gøremål og ritualer gennem hele livet, fra fødsel til død og derudover. Nogle shamaner specialiserer sig i samarbejdet med planter og planternes ånder, med planternes helbredende kræfter. Andre er gode til at finde de skjulte karmiske årsager til de begivenheder, der præger vores liv.
De første år af shamanens uddannelse går med at lære at arbejde med grundteknikken: den shamanske rejse. Derefter på at lære healing, rådgivning (divination), samt lære lidt om den spirituelle geografi, kosmologi og om de aspekter af fysisk virkelighed, der kort beskrevet kaldes energiens verden. Det er de grundområder. man skal beherske.

På det avancerede niveau skal shamanen have gjort virkeligheden så transparent, at de slør, der forårsager at vi glemmer, hvor vi kommer fra, og hvad vi har sat os for med dette liv, bortfalder. At gøre virkeligheden transparent og lysende. Dette aspekt af shamanens udvikling er det, der afgør hvor kraftfuld shamanen bliver. Hvor dybt han/hun kan gå og dermed hvor effektiv en hjælper shamanen er.
Du vil på denne hjemmeside kunne læse lidt om, hvordan shamanismen kan hjælpe dig i mange af livets aspekter.